Product Tag - long sat xe day

  • Lồng thép trữ hàng

    0 trên 5

    Lồng thép trữ hàng giúp quản lý sản phẩm và bán thành phẩm trong các nhà máy sản xuát công nghiệp như: Gia công cơ khí, dệt nhuộm, may mặc,…được gọn gàng.

    Giúp quản lý kho được gọn gàng, có lắp bánh xe di chuyển dể dàng,…