Product Tag - Banh xe gang

  • Bánh xe Gang đúc càng thép xoay

    0 trên 5

    Bánh xe gang đúc, chịu nhiệt độ cao, tải trọng nặng. Càng thép xoay , xi màu trắng Sử dụng làm xe đẩy trong nhà xưởng, dây chuyển sấy thiết bị với nhiệt độ cao